icon-shirak-gyumri.png Shirak Gyumri

UEFA Champions League Winner

UEFA Cup/Europa League Winner

Results history
UEFA Champions League Winner UEFA Cup/Europa League Winner UEFA Cup Winners Cup Winner